صفحه اصلی               معرفی کتاب                خرید کتاب                 نظرات و پیشنهادات                 پیوندها               تماس با ما 

 

تصویر پشت جلد کتاب

واژه های انگلیسی این کتاب از یک فرهنگ ریخته گری چاپ امریکا، دو فرهنگ ریخته گری چاپ انگلستان، یک فرهنگ ریخته گری هشت زبانۀ چاپ فرانسه، یک دایره المعارف متالورژی چاپ انگلستان و چاپ تجدید نظر شدۀ آن با عنوان دایره المعارف متالورژی و مواد، دو فرهنگ ریخته گری آلمانی- انگلیسی، انگلیسی- آلمانی؛ واژه نامه های استاندارد منتشره توسط موسسۀ استاندارد انگلستان و " انجمن آمریکایی آزمون و مواد" و تعدادی کتب ریخته گری منتشره در انگلستان و آمریکا جمع آوری شده و بصورت موضوعی در 10 فصل، شامل 41 بخش، تقسیم بندی شده است. از آنجا که ریخته گری شاخه ای از متالورژی است و صنعتگر فعال در این زمینه، برای انجام شایستۀ کارِ خود نیازمند دانش حداقلی از علم متالورژی و شناخت کافی از فلزات و آلیاژ ها، مواد و مصالح اولیه مانند انواع ماسه ها، چسبها، رزینها، افزودنیها و غیره، ماشینها و ابزار فرآوری و آماده سازی آنها، و تکنولوژیهای دیگری چون مدلسازی، عملیات حرارتی، روشهای آزمایش و کنترل، شیوه های گوناگون تمیزکاری ، تعمیر قطعات و غیره میباشد؛ واژه های مرتبط با این فعالیتها نیز گنجانده شده اند. اینکار از این جهت نیز مفید است که آموزندگان و کوشندگان این صنعت کمتر نیازمند مراجعۀ مکرر به فرهنگهای فنی دیگر خواهند شد.

 

فصل یازدهم کتاب لیستی از آدرس سایتهای اینترنتی مرتبط را بدست میدهد که خواننده با مراجعه بدانها میتواند اطلاعات وسیع فنی و بازرگانی روز را بدست آورده و از جوامع و انجمنهای صنفی، مجلات و نشریات، و نرم افزار های ویژۀ این صنعت آگاهی یابد.
واژه ها؛ جز در موارد معدودی که خود واضح بوده و بی نیاز از توضیح تشخیص داده شده اند، و یا آوردن یک تصویر بتنهایی گویای مطلب بوده است؛ به اختصار شرح شده اند و کوشش شده است تا در عین ایجاز مفهوم را بطور دقیق و بدون ابهام به خواننده منتقل نماید. واژه هایی که چند معنا را بیان میدارند، بسته به مورد، معانی مختلف آن در زیر یکدیگر و یا به تکرار در فصل یا بخش دیگری آورده شده و در فهرستهای الفبایی فارسی و انگلیسی به دو یا چند شماره ارجاع داده شده اند. برای ایضاح بیشتر و بهتر، تصاویری از کتب مختلف به وام گرفته شده و در مواردیکه دسترسی به اَشکال گویا و شکیل ممکن نشده، تصاویر چندی توسط مؤلف و یا دوستانی که با زحمت خود او را منت دار خویش کرده اند، ترسیم شده است. در چند مورد، برای گویایی بهتر، در اَشکال منابع اصلی تغییرات کوچکی داده شده است.
مُعادلهای فارسی از خوانده ها، شنیده ها و آموخته های مؤلف و نیز برگرفته از آورده های مؤلفین و مترجمین پیشین است. آنجا که برای واژه ای انگلیسی معادلِ فارسی یافت نشده؛ یا معادلی دیده شده ولی مناسب تشخیص داده نشده، با جستجو در فرهنگهای مرجع معادلی انتخاب شده و در مواردی معدود، واژه ای ساخته شده است. در اینگونه موارد، توضیحی کوتاه و اغلب شاهدی از بزرگان ادبیات فارسی در زیرنویسِ صفحه آورده شده است.

• • • • • • • • •

ماحصل کار که اکنون در اختیار خواننده است، کتابی است در 11 فصل، شامل 42 بخش، دارای حدود 4000 واژۀ انگلیسی، حدود 3000 واژۀ فارسی و 688 تصویر که در فصلها و بخشهای مختلف، بر حسب موضوع تقسیم بندی شده و با 2466 شماره مشخص گردیده اند. این کتاب برای همۀ شاغلین صنعت ریخته گری و حرفه های جانبی آن؛ صنعتگران، کار آفرینان و کار آموزان، معلمین و مدرسین این فن، دانشجویان رشته های مهندسی بویژه رشته های مواد و متالورژی، مؤلفان و مترجمان، و بازرگانان فعال در واردات و صادرات قطعات ریختگی؛ تجهیزات، ماشین آلات و مواد مصرفی این صنعت مفید فایده خواهد بود.

دریافت صفحاتی از کتاب به صورت PDF